OŠTENJENA/DATE OF BIRTH ~ 01.01.2020

Ženka ~ Female

 

 

   Kliknite na sliku za povećanje ~ Click on image to enlarge

 

Bashira Kung Fu Panda stara 6 tjedana i 4 dana / Bashira Kung Fu Panda 6 weeks and 4 days old

              

 

 

Bashira Kung Fu Panda stara 3 tjedna i 3 dana / Bashira Kung Fu Panda 3 weeks and 3 days old

        

 

   

Bashira Kung Fu Panda stara 3 dana / BashiraKung Fu Panda 3 days old