OŠTENJENA/DATE OF BIRTH ~ 01.01.2020

Ženka ~ Female

 

 

   Kliknite na sliku za povećanje ~ Click on image to enlarge

 

Bashira Kim Possible stara 6 tjedana i 4 dana / Bashira Kim Possible 6 weeks and 4 days old

              

 

 

Bashira Kim Possible stara 3 tjedna i 3 dana / Bashira Kim Possible 3 weeks and 3 days old

        

 

  

Bashira Kim Possible stara 3 dana / Bashira Kim Possible 3 days old